Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
mcbuk
9877 7ffd 500
Reposted frompouler pouler viacat-astrophe cat-astrophe
mcbuk
3553 4bee
Reposted frommisza misza viacat-astrophe cat-astrophe
mcbuk
mcbuk
4000 4651
Reposted fromquerida querida viacat-astrophe cat-astrophe
mcbuk
mcbuk
Reposted fromeazyi eazyi viacat-astrophe cat-astrophe
2477 07e7 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viacat-astrophe cat-astrophe
mcbuk
8800 083c
Reposted fromLovelyMolly LovelyMolly viacat-astrophe cat-astrophe
mcbuk
2160 960e 500
mcbuk
mcbuk
8157 6d81 500
Mistletoe street vendors, 1928.
mcbuk
7654 25f0
fot. Jean-Pascal Imsand
Reposted fromprzemykaz przemykaz
mcbuk
7668 7d08
fot. Jurgen Schadenberg
Reposted fromprzemykaz przemykaz
mcbuk
7683 fec8
"Ucieknijcie gdzieś i zaciągnijcie się do cyrku. Zróbcie sobie
tatuaż, wskoczcie w pociąg. Uprawiajcie ogród i zbierajcie nasiona. Ochajtnijcie się, miejcie dzieci, noście kapelusz. Nie kłamcie, nie oszukujcie, nie kradnijcie. Wszystko musi być proste i jasne. I pamiętajcie, większość tego, co jest najważniejsze w życiu, trudno dostrzec gołym okiem. Wartość jakości chwili, którą spędzacie z innymi, znacznie przewyższa ilość."
— Tom Waits
Reposted fromprzemykaz przemykaz
mcbuk
7689 b67d
fot. Donata Wenders
Reposted fromprzemykaz przemykaz
mcbuk
7813 ae7c
Reposted fromprzemykaz przemykaz
mcbuk
7830 e2b6
Reposted fromprzemykaz przemykaz
mcbuk
7850 04ff
fot. Wincenty Dunikowski-Duniko
Reposted fromprzemykaz przemykaz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl